केस कापण्यापूर्वी Before cutting your hair

केस कापण्यापूर्वी

 

केस कापताना प्रत्येक वेळेस केस कुरळे आहेत की सरळ याचा विचार करतानाच क्लायण्टच्या अपेक्षांचा विचारही करावा लागतो. कित्येक वेळेला चेहरा किंवा आपल्या शरीरातील ठेवणीच्या उणीवा लक्षात न घेता आपण एका विशिष्ट प्रकारच्या हेअरकटची मागणी करतो, तेव्हा केस कापणारा तज्ज्ञ तुमची मागणी पूर्ण करू शकतो का, याची पूर्ण जाणीव असल्याशिवाय कोणतेही प्रयोग केसांवर करू नयेत. कारण तुमच्या हेअरकटवर तुमचं सौंदर्य अवलंबून असतं.

हेअरकट करताना केस स्वच्छ धुऊन जायला विसरू नका. यामुळे तुमचा हेअरकट जास्त व्यवस्थित होईल.

केस खूप रूक्ष असतील तर केसांना कण्डिशनिंग करावं किंवा पार्लरमध्ये करून घ्यावं. यानंतरच केस कापून घ्यावेत.

केसांचा पोत जाणून घेताना केवळ कोरड्या (ड्राय) किंवा तेलकट (ऑइली) केसांचा विचार करून चालत नाही, तर आपले केस कुरळे आहेत की सरळ आहेत ते समजून घ्या. केस सरळ असतील तर ते सिल्की केसांच्या प्रकारात मोडतात का, याचा विचार केस कापण्यापूवीर् अवश्य करावा.

केस कापल्यानंतरही आणि एरवीही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केस मेण्टेन करणं.

बहुतेक करून सरळ केसांच्या मुलींना केस कुरळे करून घ्यायचे असतात, तर कुरळे केस असणाऱ्यांना सरळ करायचे असतात. यासाठी हेअर आयनिर्ंग केलं जातं. हेअर आयनिर्ंग करून घेतल्यावर पुढचे दोन-तीन तास केस सुरेख दिसतात. नंतर मात्र, ते केस आपल्या नैसगिर्क अवस्थेत यायला लागतात. मग तो केसांचा प्रकार फार केविलवाणा दिसतो. म्हणून हे प्रयोग केसांवर करण्यापूवीर् व्यवस्थित विचार करावा. समारंभ मोठा आणि जास्त वेळासाठी असेल, तर केसांच्या नैसगिर्क पोताप्रमाणेच केस सेट करून घ्यावेत.

लग्न समारंभाला सुरुवात झालेलीच आहे. वेगवेगळ्या समारंभाला जाताना प्रत्येक वेळेला हेअर स्टाइल करणं शक्य नसेल, तर चांगला हेअरकट करून घ्या. तो वेगवेगळ्या पद्धतीने सेट करा. यामुळे तुमच्या सौंदर्यात नक्कीच भर पडेल. सरळ आणि लांब केस मॅनेजेबल असतात, कारण ते जास्त फुलत नाहीत. आवडत असतील तर केस मोकळे सोडता येतील. यासाठी केसांचा लेयर कट करून घ्यावा. पुढील केस लाँग स्टेप्समध्ये कापावेत. शक्यतो या प्रकारात मोडणारे केस लाइट शेडचेच असतात. तसे नसतील, तर थोड्याशा हलक्या शेडमध्ये केसांना लाइटनिंग करून घ्यावेत. यामुळे केस आणि चेहरा जास्त आकर्षक वाटतो.

सिल्की केस : पूवीर् सिल्की केसांवर विशेष हेअर कट करता येत नव्हते. पण आता डीप यू कट करण्याबरोबर फक्त केसांच्या टोकाला बारीक लेयरमध्ये कापून घेता येतात. तोकडे केस कापून घ्यायला आवडत असतील, तर ब्लण्ट कट करून घ्यावा. चेहरेपट्टी गुबगुबीत असेल तर समोरील केस डीप यू कटमध्ये कापावेत.

कुरळे आणि लांब केस : असे केस असलेल्यांनी कधीही केस मोकळे सोडण्याचा अट्टहास करू नये. अगदीच मोकळे सोडायचे असतील तर पिनेने ते घट्ट बसवून मगच हे धाडस करावं. कारण थोड्या वेळाने कुरळे केस खूप फुलतात आणि ते खूप विचित्र दिसतं. असा पोत असलेल्या मुलींनी वरच्या बाजूने लेयर स्टेप कट करावा. केस कापून घेताना क्रॉस स्टेप्स करून घ्याव्यात. यामुळे फुलणारे केस फार कमी होतात आणि हाफ पोनी किंवा ‘बनाना पिन’ लावून केस बांधले, तर ते केस खूप सुरेख दिसतात.

कुरळे आणि आखूड केस : सिल्की केस जसे आपले लूक्स ग्लॅमरस करतात, तसे कुरळे केस आपल्या सौंदर्यात सोज्वळपणा आणतात. अशा केसांना ग्लॅमरस लूक द्यायचा असल्यास पुढून केस लांबच ठेवा आणि मागे लेअर विथ डीप यू कापून त्यावर हायलाइट्स करून घ्या.

वेव्ही हेअर : या प्रकारात मोडणारे केस जास्त आकर्षक वाटतात. असे केस लांब असतील तर अधिक छान दिसतात. लाँग स्टेप्स विथ लेयर कट अशा केसांचं सौंदर्य अधिक वाढवतो. असे केस डीप यूमध्ये कापून पुढे कानापर्यंत तो डीप यू व्यवस्थित कापून घेतला तर केसांना एक वेगळं रूप मिळतं. कार्यक्रमांना जाताना कोणत्याही पद्धतीने हे केस सेट केले तर ते विशेष छान दिसतात.

पातळ केस आणि कुरळे : हे केस खूप स्टेप्समध्ये कापू नयेत. कारण ते जास्त विरळ दिसतात. यू कटमध्ये कापून घ्यावेत आणि अधूनमधून रोलर सेटिंग करून ते फुलवून घ्यावेत.

पातळ आणि सरळ केस : पातळ केस खूपच निजीर्व वाटतात. शक्यतो केस काळे करून घ्यावेत. केसांच्या टोकाला खूप स्टेप्स देऊन या केसांचा बाऊन्स वाढवण्याचा प्रयत्न करावा.

Leave a Reply