Haircut according to face – केस कापण्यापूर्वी चेहरेपट्टीचा विचार करा

हेअर कट करताना बऱ्याचदा आपण इन फॅशन असलेला कट करणं पसंत करतो. नव्याने प्रदशिर्त झालेल्या फिल्ममधील हीरो हीरोइनची हेअरस्टाइल/हेअरकट पाहून आपणही तसाच कट करायला सलोन/पार्लरमध्ये जातो. पण हेअर कट करण्यापूवीर् आपली चेहरेपट्टी कशी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. चेहऱ्याच्या आकारानुसार हेअर कट करायला हवा, याकडे सरसकट दुर्लक्ष केलं जातं.

सौंदर्याच्या आणि एकंदर व्यक्तिमत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून केसांना अतिशय महत्त्व आहे. लांबसडक केसांची एक वेणी घालायची पद्धत गेल्या पिढीपर्यंत परिचयाची होती. तसंच सर्वसामान्य गृहिणींची ओळख बनलेला मानेवर रुळणारा सैलसर अंबाडा अजूनही थोड्याफार प्रमाणात टिकून आहे. टीव्हीवरच्या जाहिरातीतली ‘मॉम’ याच केशभूषेत दिसते.

लेण्यांमधली शिल्पं पाहताना किंवा पुरातन काळातली चित्रं पाहताना एक गोष्ट जाणवते ती म्हणजे, त्या काळातल्या राण्या किंवा श्रीमंत स्त्रिया ज्या केशभूषा करायच्या, त्या खूपच गुंतागुंतीच्या होत्या. तरीही त्या केशरचना इतक्या नीटनेटक्या आणि प्रमाणबद्ध दिसतात, की त्यावरून त्या काळातल्या स्त्रियांचा प्रसाधनचातुर्याचा अभ्यास खूप गाढा असल्याचा अंदाज येतो. इतक्या प्रमाणबद्ध केशरचना आताच्या लोकांना करता येतील की नाही, हा एक प्रश्नच आहे.
 

जसजशी पाश्चात्त्य संस्कृती रुजू लागली, तसतशी केस मोकळे सोडणं, पोनीटेल किंवा अगदीच मॉडर्न असेल तर पाटीर्ला जाताना ‘फ्रेंच रोल’सारखी हेअर स्टाइल करणं सुरू झालं. अशा ठराविक स्टाइल्स सोडल्या तर वेगळ्या केशरचना फारशा दिसत नाहीत.

केशरचना कशी आणि कोणती असावी हा विचार करताना सर्वप्रथम हेअर कटबद्दल चर्चा करू या. केस कापण्यापूर्वी चेहरेपट्टीचा विचार करायला हवा.

– लंबगोलाकार – या चेहरेपट्टीला कोणत्याही प्रकारची केशरचना शोभून दिसते. मानेपर्यंत किंवा कमरेपर्यंत लांब केस मोकळे सोडले किंवा लाँग स्टेप्समध्ये केस कापले, तर आधुनिक मॉडर्न लूक येतो.

– गोल किंवा चौरस चेहरा – यात चेहरा लंबगोलाकार असला, तरी गाल फुगीर असतात आणि काना-जवळ हनुवटीचं हाड गोल असतं. अशा मुलींनी पुढून डीप यू कट करून त्यावर बारीक लेयर कट करावा. शक्यतो तो गालावर पडेल याचा प्रयत्न करावा. याने फुगीर गाल लपले जातात आणि चेहरा लंबगोलाकार दिसतो.

– उभा किंवा आयताकृती चेहरा – कानाजवळील केसांना स्टेप्समध्ये कापून ते बाऊन्स करून सोडावेत आणि पाठीमागे लांब केस ठेवावेत. हा कट अशा चेहरेपट्टीला खुलून दिसतो.

– त्रिकोणी चेहरा – केस कापताना अशा प्रकारच्या चेहरेपट्टीच्या मुलींनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. कपाळ आणि कान यामध्ये अंतर कमी असून हनुवटीची रुंदी कानाजवळ जास्त असते. ही ठेवण लपवण्यासाठी पुढील केस लाँग फ्लिक्समध्ये कापावेत आणि कानाजवळील केस ‘साइड बॉक्स’ करावेत. केस कुरळे असतील, तर कानावर सोडावेत.

– बदामी चेहरा – कपाळपट्टी रुंद आणि हनुवटीचा भाग चिंचोळा असतो. असा चेहरा असल्यास कपाळावर फ्रिंज ठेवून कानाजवळील केस ‘डीप यू’ किंवा ‘लेयर’मध्ये कापून घ्यावा. यामुळे हनुवटीकडील भाग भरीव वाटतो. पाठून केस कमीतकमी खांद्यापर्यंत तरी असावेत.

– पंचकोनी चेहरा – केस कापताना गालावरील हाडं लपवण्याचा प्रयत्न करावा. कारण या चेहरेपट्टीत गालावरील हाडं फार बाहेर आलेली वाटतात. पाठून केस आवडीप्रमाणे ठेवता येतात.

Leave a Reply