Mahresult.nic.in Maharashtra SSC Result 2015: MSBSHSE 10th SSC Result 2015 expected to be declared soon at mahresult.nic.in

[ad name=”HTML-3″]Maharashtra SSC Result 2015 expected to be declared in a coming week by the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education (MSBSHSE) at the official Maharashtra Results website mahresult.nic.in. The official notification for the declaration of Maharashtra SSC Result 2015 has not been released yet. Students who appeared for the MSBSHSE SSC […]
Continue reading…

 

17 styles of Ghost of Konkan, Maharashtra, India

कोकणी माणसांच्या मनातील भूते. भूते ही दोन प्रकाराची असतात. १) ञास देणारी २) ञास न देणारी.ही भूते जंगले ,स्मशान,रानमाळ, भरड अशा ठीकाणी वातव्य करतात. [ad name=”HTML-1″] आज कोकणी मनातील भूते व त्यांचे प्रकार जाणून घेऊ. कोकणात १७ प्रकाराची भूते पहावयास मिळतात. १)  वेताळ: कोकणात वेताळाला भूतांचा राजा म्हणतात कोकणातील पिशाच्छ हे वेताळाच्या आधीन असतात.जो अंगातून […]
Continue reading…

 

Marriage Registration in Maharashtra

Information of Marriage Registration [ad name=”HTML-1″] Special Marriage Act 1954 [ad name=”HTML-1″] Maharashtra Marriage Registration  Act 1998 [ad name=”HTML-1″] Indian Christian Marriage Act 1872 Parsi Marriage and Divorce Act 1936 Info for Marriage Registration in Marathi     marriage registration marriage certificate maharashtra marriage certificate in maharashtra marriage registration in maharashtra maharashtra marriage registration registration […]
Continue reading…