Free Marathi PDF books download

Rare Marathi books in PDF format दुर्मिळ मराठी पुस्तके (पीडीएफ स्वरूपात) https://rmvs.maharashtra.gov.in/DurmilGrantha.html [ad name=”HTML-1″] Maharashtra Rajya Marathi Vikas e-books राज्य मराठी विकास संस्थेच्या प्रकाशनांची इ-पुस्तके https://rmvs.maharashtra.gov.in/EBook.html [ad name=”HTML-1″] YahoMudra and Yashovenu यशोमुद्रा आणि यशोवेणू हे दोन मुक्त (फ्री अॅण्ड ओपन सोर्स) टंकव https://rmvs.maharashtra.gov.in/Taank.html [ad name=”HTML-1″]       free hindi best pdf e books download […]
Continue reading…

 

Marathi joke – Why hair got brown?

मुलगा – बाबा, तुमचे केस पांढरे का झालेत? [ad name=”HTML”] वडील – बेटा जेव्हा जेव्हा तु मला त्रास देतोस ना तेव्हा तेव्हा माझा एक केस पांढरा होतो. तू मला त्रास देऊ नकोस मग माझे केस काळे राहतील. [ad name=”HTML”] मुलगा- अच्छा! बाबा आत्ता मला कळलं, आजोबांचे सगळे केस पांढरे का आहेत ते? [ad name=”HTML”] मुलगा […]
Continue reading…