Hot soles problems

[ad name=”HTML-1″] [ad name=”HTML-1″]hot soles problem burning feet syndrome foot pain foot burning numbness in feet burning foot syndrome hot foot peripheral neuropathy symptoms diabetic peripheral neuropathy peripheral neuropathy foot problems pain in foot burning feet foot care diabetic foot hot palms and soles foot burning sensation foot pain treatment pain in feet burning feet […]
Continue reading…

 

Why occurs Kidney problems?

मूत्रपिंड विकार का होतात? मूत्रपिंड विकाराचे प्रमाण गेल्या काही काळात वाढताना​ दिसते आहे. त्याची कारणे समजावून घेतली तर त्यापासून बचाव करता येईल. अनेकदा मूत्रपिंड बदलण्याचीही वेळ येते. अशावेळी देणारा आणि घेणारा या दोघांनीही काळजी घेणे आवश्यक असते… [ad name=”HTML”] मूत्रपिंड विकाराची कारणं आणि प्रकार खूप आहेत. पण मुख्य मुद्दा म्हणजे या सर्वांत लघवीचं प्रमाण कमी […]
Continue reading…